Tarieven

 • De intake, de sessies en de oudergesprekken.
  Kosten € 75,= incl. 21% BTW.
 • Schoolbezoek, observaties, gesprekken met derden.
  Kosten € 75,= per uur, incl. 21% BTW.
 • Een telefonisch consult.
  Kosten na de eerste 10 minuten € 75,=  per uur, incl. 21% BTW.
 • Verslaglegging (tbv derden).
  Kosten € 75,= per uur, incl. 21% BTW

Inzake vergoeding door uw zorgverzekeraar: zie onder Nieuws.
Uiteraard kunt u uw zorgverzekeraar vragen of er vergoeding voor
deze vorm van hulpverlening is, en zo nee of er een coulanceregeling is.
De gemaakte kosten zijn ook op te voeren als bijzondere ziektekosten bij
uw belastingaangifte.

Voor mensen die niet draagkrachtig zijn, is het mogelijk een regeling te treffen.