Voor Kinderen

Kinderen kunnen te maken krijgen met ingrijpende gebeurtenissen, die problemen geven in hun leven. Of een kind zit niet goed in zijn of haar vel, zonder dat daar een aanwijsbare reden voor is. Omdat hun taal nog vaak tekort schiet kunnen zij niet zomaar praten over wat hen bezighoudt of waar zij behoefte aan hebben. Wel laten ze door hun gedrag merken dat het niet goed gaat en dat zij emotioneel vastlopen.

Voorbeelden van gedrags-, sociale en emotionele symptomen zijn:

 • veel huilen
 • angstig
 • agressief gedrag
 • zich afzonderen
 • gebrek aan concentratie
 • pesten
 • bedplassen
 • buikpijn

Ook zijn er wel andere symptomen waardoor u als ouder denkt: “Wat is er toch met mijn kind?” En: “Hoe kan ik hem/haar helpen?”. Hulp van buitenaf is dan soms wenselijk. Kindertherapie kan zowel u als uw kind hierbij helpen.

Wat houdt de therapie in?

Ieder kind is uniek en vraagt om een benadering die op zijn of haar mogelijkheden is gericht. Het kind staat dan ook altijd centraal. Ik werk integratief. Dat betekent dat ik het kind bekijk vanuit verschillende modellen:

 • medisch: mogelijke medische oorzaken
 • stress: verhouding draagkracht/draaglast
 • gedrag: gedragspatronen
 • cognitief: denkpatroon
 • systemisch: invloed van de omgeving/loyaliteit
 • psychoanalytisch: afweer, regressie, fixatie

Allereerst vindt er een intakegesprek plaats met de ouders van het kind. Op het moment dat wij besluiten met therapie te starten, dan volgen er 5 wekelijkse therapeutische sessies met het kind. Na elke 5 sessies vindt een gesprek met de ouders plaats waarin de voortgang en ontwikkeling van het kind besproken worden. De therapie is kortdurend en wordt beëindigd zodra het kind klaar is. Gemiddeld zijn het tussen de 5 en 15 sessies.

Het doel van de therapie is het kind te helpen bij zijn/haar eigen hulpbronnen te komen om zo gebeurtenissen te kunnen verwerken, het zelfvertrouwen te vergroten en keuzes te kunnen maken. Dit binnen en met het systeem waarin het kind zich begeeft (gezin, klas, sportclub etc).

Daarbij maak ik gebruik van verschillende methodes zoals verhalen, spel, dromen, systeemopstellingen, ontspannings- en bewegingsoefeningen, tekenen, kleien en praten ( ik kan kiezen uit o.a. de spel- , gedrags- , oplossingsgerichte-, cognitieve- , systemische- en creatieve therapie, EMDR en Writejunior). Deze gebruik ik op maat om het kind in staat te stellen datgene te doen wat hem of haar beter doet voelen.

Integratieve kindertherapie is een efficiënte therapievorm voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Deze therapie wordt door kinderen ook als leuk ervaren omdat er alle ruimte en erkenning is om op zijn of haar manier aan de klacht te werken.