Nieuws


Klachtenportaal Zorg

Sinds 1 januari 2021 ben ik lid van Klachtenportaalzorg.nl, waardoor ik voldoe aan de eisen van de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen in de Gezondheidszorg (Wkkgz). Op hun site kunt u lezen welke route u kunt lopen bij een eventuele klacht.

Praktijk weer open

Mijn praktijk is vanwege corona weken gesloten geweest, nu is deze weer open, in aangepaste vorm.

Heb aandacht voor de volgende vragen bij het maken van een afspraak:
. Heeft u of uw kind nu corona?
. Zijn er huisgenoten/gezinsleden met corona?
. Bent u / is uw kind genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
. Heeft u of uw kind één of meerdere van de volgende symptomen:
verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38⁰C)?
. Zijn er huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
. Bent u in thuisisolatie?
Wanneer één van de vragen met ‘ja’ beantwoord wordt, laat de afspraak dan op een ander moment doorgang vinden.

Het is mogelijk om de intake en oudergesprekken via beeldbellen (Whereby.com) te doen.
Ook is wandelcoaching in het Griftpark mogelijk, met 1 ouder of 1 jongere/ jongvolwassene.
Bij een afspraak graag buiten wachten, ik kom eraan zodra mijn vorige afspraak klaar is.
Ouders/begeleiders kunnen niet in de wachtkamer plaatsnemen.
Uiteraard geldt de 1,5 m afstand; bij de sessie met kinderen is dat niet haalbaar en lijkt niet nodig.

Training Vol Zelfvertrouwen naar de Brugklas

Ook in 2021 geef ik de brugklastraining ‘Brugklas Bikkels’. Ter voorbereiding van de middelbare school gaan we in kleine groepjes van 3 kinderen uit groep 8 , of uit de brugklas, aan de slag.  Zie voor meer informatie in het menu bij Brugklastraining. Uiteraard met gepaste maatregelen.

Vergoedingen 2017

Praktijk JeKracht bestaat inmiddels meer dan 10 jaar. Tijdens deze jaren kregen ouders delen van de kosten vergoed door de zorgverzekeraars (mits op de juiste wijze verzekerd). De mogelijkheid tot vergoeding had te maken met mijn lidmaatschap van de beroepsvereniging de VvvK.  Tot mijn grote spijt heb ik echter moeten vaststellen dat ik  per 1 januari 2017, met ál mijn expertise en ervaring, door de VvvK niet langer als lid word beschouwd. Ik voldoe kennelijk niet aan de onmogelijke eisen, die de zorgverzekeraar per 1 januari 2017 oplegt. Uiteraard ga ik door met mijn praktijk, als therapeute, counselor en coach.

Met heel mijn hart hoop ik dat de gezondheidszorg anders geregeld gaat worden en dat er weer een oprechte keuzevrijheid komt. Tot die tijd hoop ik dat ouders en jongeren tóch de weg naar mijn praktijk weten te vinden!!!

 

What do you want to do ?

New mail