Nieuws


Geen wachtlijst

Op dit moment is er een grote vraag naar ondersteuning en begeleiding onder jongeren. De wachtlijsten in de reguliere zorg zijn enorm lang door een tekort aan medewerkers. Gelukkig bestaat mijn praktijk, waar het mogelijk is op korte termijn hulp te krijgen. Alhoewel de kosten niet worden worden vergoed, zie hierover meer op deze pagina, is hulp op korte termijn ook wat waard. Een afweging die alleen door jou/je ouder(s) gemaakt kan worden.

Klachtenportaal Zorg

Sinds 1 januari 2021 ben ik lid van Klachtenportaalzorg.nl, waardoor ik voldoe aan de eisen van de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen in de Gezondheidszorg (Wkkgz). Op hun site kunt u lezen welke route u kunt lopen bij een eventuele klacht.

Corona maatregelen

In de huisartsenpraktijk, waar mijn praktijk is, gelden de algemene regels van mondkapje en 1,5 m afstand.  Heb aandacht voor de volgende vragen bij het maken van een afspraak:
. Heeft u of uw kind nu corona?
. Zijn er huisgenoten/gezinsleden met corona?
. Bent u / is uw kind genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
. Heeft u of uw kind één of meerdere van de volgende symptomen:
verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38⁰C)?
. Zijn er huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
. Bent u in thuisisolatie?
Wanneer één van de vragen met ‘ja’ beantwoord wordt, laat de afspraak dan op een ander moment doorgang vinden.

Vergoedingen 2017

Praktijk JeKracht bestaat inmiddels meer dan 10 jaar. Tijdens deze jaren kregen ouders delen van de kosten vergoed door de zorgverzekeraars (mits op de juiste wijze verzekerd). De mogelijkheid tot vergoeding had te maken met mijn lidmaatschap van de beroepsvereniging de VvvK.  Tot mijn grote spijt heb ik echter moeten vaststellen dat ik  per 1 januari 2017, met ál mijn expertise en ervaring, door de VvvK niet langer als lid word beschouwd. Ik voldoe kennelijk niet aan de onmogelijke eisen, die de zorgverzekeraar per 1 januari 2017 oplegt. Uiteraard ga ik door met mijn praktijk, als therapeute, counselor en coach.

Met heel mijn hart hoop ik dat de gezondheidszorg anders geregeld gaat worden en dat er weer een oprechte keuzevrijheid komt. Tot die tijd hoop ik dat ouders en jongeren tóch de weg naar mijn praktijk weten te vinden!!!