Nieuws


Nieuws 2023

Geen wachtlijst

Op dit moment is er een grote vraag naar ondersteuning en begeleiding onder jongeren. Nu al gedurende een aantal jaren de wachtlijsten voor de reguliere instanties langer en langer worden, is het voor ouders handig te weten dat bij mijn praktijk de mogelijkheid bestaat op korte termijn hulp te krijgen.

Ook als uw kind op een wachtlijst staat voor de reguliere hulp, kan het helpend zijn om gedurende die wachttijd al hulp bij mij te krijgen als 1e opvang (en wellicht is op een gegeven moment een volgende stap niet meer nodig).

Training Overgang naar de Middelbare School

Tijdens deze training van 6 bijeenkomsten van 1 ½ tot 2 uur wordt gewerkt aan zicht krijgen hoe het zal zijn in de brugklas met nieuwe kinderen om je heen, wat neem je mee van jezelf, hoe ga je om met huiswerk en prestatiedruk, en met sociale media.

Indien er plek op school is, kan deze training daar plaatsvinden. Daarbij wordt uitgegaan van een groep van max. 6 kinderen. Het is mogelijk meerdere groepen de training aan te bieden.
Als de training in mijn praktijk plaats vindt, dan is er plek voor max. 3 kinderen.

De kosten zijn per kind in totaal € 100 euro. Hier zit ook een kennismaking met de ouder(s) bij in.

 

 

Klachtenportaal Zorg

Sinds 1 januari 2021 ben ik lid van Klachtenportaalzorg.nl, waardoor ik voldoe aan de eisen van de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen in de Gezondheidszorg (Wkkgz). Op hun site kunt u lezen welke route u kunt lopen bij een eventuele klacht.